Atlas metod kartograficznych

Educarto - atlas metod kartograficznych

małogoszcz pogoda
Kartografia to nauka i praktyka tworzenia map. Mapa może reprezentować wiele rodzajów informacji, w tym topografię (krajobraz) i rozmieszczenie przestrzenne różnych typów obiektów.
Kartografowie są odpowiedzialni za projektowanie map, które są estetyczne, przejrzyste, dokładne i kompletne. Wykorzystują różne metody tworzenia swoich prac, w tym geodezyjne, fotogrametrię (zdjęcia lotnicze), systemy GPS (technologia satelitarna) itp. Mapy są również wykorzystywane przez organizacje do własnych potrzeb w zakresie danych geoprzestrzennych, takich jak bezpieczeństwo czy kontrola granic.

Kartogramy do wizualizacji danych


Kartogramy to sposób na pokazanie rozkładu danych według intensywności kolorów.
Kartogram dzieli region na obszary i rozróżnia je kolorami zgodnie z ich wartością. Trzy najczęstsze typy kartogramów to: gęstość zaludnienia, ubóstwo i bezrobocie.

Jeśli chodzi o wizualizację danych, kartogramy są doskonałym sposobem wyświetlania dużych ilości danych poprzez dostosowanie wielkości obszaru do liczby lub gęstości ludzi na tym obszarze.
Kartogram to mapa, na której obszary są zmieniane zgodnie z jakąś zmienną inną niż wielkość. Zmiana rozmiaru może być proporcjonalna do populacji, bogactwa, głosów wyborczych lub dowolnej innej zmiennej, którą można odwzorować numerycznie.

Atlas Metod Kartograficznych - jakie są zastosowania kartogramów?


Kartogramy są popularnym sposobem mapowania danych geograficznych. Służy głównie do pokazania przykładu różnych stanów lub regionów za pomocą różnych kolorów.
Jednym z zastosowań tego typu mapy jest przedstawienie gęstości zaludnienia regionu. Może być również używany do porównywania dwóch różnych regionów pod względem ich wielkości fizycznej. Na przykład, możesz umieścić Stany Zjednoczone po jednej stronie, a Europę po drugiej i obie miałyby równą przestrzeń na mapie pomimo różnicy w gęstości zaludnienia.