educarto.pl

Edukacyjne Centrum Analiz i Rozwoju Technologii Obrazowania

Czym jest wykres kołowy?

wykres kolowy

Wykresy kołowe służą do wyświetlania procentu danej kategorii w zestawie danych. Są powszechnie stosowane w statystyce, ekonomii i biznesie.

Jak interpretować wykres kołowy?

Wykres kołowy to graficzna reprezentacja kompozycji całości. Zwykle jest podzielony na sekcje, z których każda reprezentuje inną kategorię. Aby zinterpretować wykres kołowy, musisz wiedzieć, co reprezentują poszczególne kategorie i jak są zorganizowane.

Wykres kołowy składa się z sekcji reprezentujących różne kategorie. Na przykład pierwsza sekcja może być „owocami”, druga sekcja może być „warzywami” i tak dalej. Rozmiar każdej sekcji odzwierciedla całkowity procent tego typu, więc jeśli w sumie są trzy typy, każda sekcja miałaby wagę 33%.

Wykresy kołowe to przydatne narzędzie do wizualizacji danych. Można je wykorzystać do pokazania relacji między różnymi częściami całości.

Co oznaczają poszczególne elementy wykresu kołowego?

Wykresy kołowe to popularny sposób wizualizacji danych i ułatwiania ich zrozumienia. Są używane w wielu różnych kontekstach, takich jak marketing, finanse, edukacja i nie tylko.

Rozmiar wycinka jest określany przez jego względny rozmiar na całym wykresie kołowym. Procent całego tortu, który jest reprezentowany przez każdy kawałek, jest również pokazany z liczbą obok każdego kawałka. Na przykład, jeśli na wykresie kołowym byłyby dwa wycinki, z których jeden miał 50% całości, a drugi 10%, to pierwszy wycinek miałby średnicę trzy razy większą niż drugi.

Jak wykreślić wykres kołowy?

Wykresy kołowe to świetny sposób na pokazanie, jak pewien procent całości rozkłada się na różne grupy. W tym artykule dowiemy się, jak kreślić wykres kołowy za pomocą programu Excel.

Podczas tworzenia wykresu kołowego w programie Excel masz trzy opcje: możesz przeciągnąć dwa plasterki, które tworzą kołowy, a następnie umieścić je jeden na drugim, lub możesz kliknąć jeden plasterek, a następnie kliknąć drugi, aby umieść je obok siebie.

educarto.pl