educarto.pl

Edukacyjne Centrum Analiz i Rozwoju Technologii Obrazowania

Zastosowanie wykresu punktowego

wykres punktowy

Wykres punktowy to graficzna reprezentacja relacji między dwiema zmiennymi, gdzie każdy punkt na wykresie reprezentuje obserwację jednej lub obu zmiennych. Punkty danych mogą być rozrzucone losowo, ale można je również grupować w grupy lub sortować według dowolnej innej zmiennej.

Interpretacja wykresów punktowych

Interpretacja wykresów punktowych: Wykresy punktowe można interpretować na wiele sposobów. Jednym ze sposobów jest patrzenie na dane w tabeli, a nie na wykresie. Ta interpretacja jest bardziej odpowiednia dla wykresów punktowych, na których znajduje się więcej niż jedna zmienna. Podczas interpretacji wykresów punktowych należy pamiętać, że w zestawie danych mogą występować wartości odstające, które mogą zniekształcać wyniki analizy.

Interpretacja wykresów punktowych może się różnić w zależności od przeznaczenia wykresu i tego, co próbuje pokazać. Na przykład, jeśli ktoś chce wiedzieć, czy istnieje korelacja między dwiema zmiennymi, musi przyjrzeć się relacji między nimi, aby określić, czy jedna zmienna powoduje inną zmienną, czy nie.

Jak sporządzić wykres punktowy?

Wykresy punktowe można tworzyć za pomocą programu Excel, Arkuszy Google lub dowolnego innego programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Aby utworzyć wykres punktowy w arkuszu kalkulacyjnym Excel, musisz zaznaczyć komórki, które chcesz wykreślić po lewej i prawej stronie ekranu. Następnie musisz użyć klawiszy strzałek na klawiaturze, aby przechodzić między różnymi wierszami i kolumnami.

Aby utworzyć wykres punktowy w Arkuszach Google, wybierz „utwórz wykres punktowy” z paska narzędzi. Aby wykres punktowy działał poprawnie, musisz wybrać jeden z arkuszy jako źródło danych, a następnie wybrać opcję „zaawansowane”. Stamtąd będziesz mógł wybrać, które kolumny zostaną wykreślone na której osi.

educarto.pl