educarto.pl

Edukacyjne Centrum Analiz i Rozwoju Technologii Obrazowania

Założenia i cel educarto.pl

Atlas składa się z dwóch części. Pierwsza część to trzy artykuły wprowadzające: Z historii kartograficznych form i metod prezentacji J. Pasławskiego, Od danych do mapy J. Koryckiej-Skorupy oraz Metody krok po kroku. Celem pierwszego artykułu jest umiejscowienie interesującej nas problematyki w czasie i w pewnym stopniu w kontekście historycznym. Drugi z wymienionych artykułów to zmieniona wersja pracy opublikowanej pod tym tytułem w 2002 roku w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym”. Trzeci artykuł to omówienie postępowania „krok po kroku” opisującego etapy poprawnego wykonania mapy tematycznej. Istotnym fragmentem tej części jest syntetyczna charakterystyka pięciu form prezentacji potocznie zwanych metodami kartograficznymi. Odpowiednia znajomość cech każdej z form prezentacji jest podstawą trafnych decyzji w trakcie opracowania map.

Druga część to kryjąca się pod hasłem: przeglądarka przykładów, która umożliwia użytkownikowi wyświetlenie graficznej prezentacji wybranych danych statystycznych. Wybierając dane lub metodę prezentacji uzyskujemy rozwiązanie graficzne (formę prezentacji), opatrzone stosownym komentarzem.

educarto.pl